MLM Online Articole MLM Membri Kyšni Produse Afacere Inscriere
Telefoane de contact: 0732552681
E-mail de contact: kyani | webmaster

 

Kyšni

 

Kyšni
Succesul dumneavoastra e afacerea noastra!

MLM Online - Afaceri MLM de succes

 

KYńNI este o comunitate global?, diferit?, de indivizi care transform? vie?i prin distribuirea unor produse nutri?ionale de mare impact. Cuv‚ntul "Kyšni" Ónseamn? "medicament puternic" Ón limba indienilor Tlingit din Alaska.

Istoria Kyšni a Ónceput atunci c‚nd Dick ?i Gayle Powell au Ónt‚lnit Ón Alaska un cercet?tor care studia tribul Tlingit (kling-kit) din sud-vestul Alask?i. Cercet?torul a fost fascinat de s?n?tatea tribului ?i a observat c? membrii acestuia nu aveau Ón vocabularul lor cuvinte pentru boli de inim?, cancer, diabet ?i pentru alte boli obi?nuite. Tribul consuma Ón mod obi?nuit afine s?lbatice de Alaska ?i somon ro?u s?lbatic. De atunci, cercet?rile au ar?tat c? aceste dou? alimente au c‚teva dintre cele mai ridicate valori nutritive g?site vreodat?. Familia Powell a Ómp?rt??it povestea lor familiilor Hansen ?i Taylor ?i, astfel, a fost creat? Kyšni. Astfel, Kyšni, care Ónsemna odinioar? un "medicament puternic" pentru poporul Tlingit, reprezint? ast?zi un stil de via?? s?n?tos ?i prosper pentru oamenii din Óntreaga lume.

Toat? lumea poate aduce un plus de valoare comunit??ii Kyšni. Al?tura?i-v? familiei KYńNI, ast?zi!
Kyšni este locul unde sunte?i recunoscut ?i apreciat, locul unde pute?i cre?te ?i colabora, locul unde pute?i Ónv??a, unde v? pute?i dezvolta ?i distra, locul unde Ói pute?i ajuta pe al?ii ?i unde pute?i tr?i av‚nd un scop ?i schimb‚nd ceva. Este un loc Ón care reaprindem speran?a Ón visele noastre ?i dezvolt?m abilit??i ?i resurse pentru a le Óndeplini. Ómpreun?, cre?m bog??ii ?i mo?teniri care d?inuie, at‚t pentru familiile noastre, c‚t ?i pentru al?ii.

Kyšni se distinge printre alte afaceri MLM prin eficien?a ?i totodat? simplitatea gamei de produse ?i a planului de marketing. Kyšni ofer? trei produse unice ce formeaz? Triunghiul S?n?t??ii Kyšni: Kyšni Sunrise, Kyšni Sunset ?i Kyšni NitroFX. Produsele Kyšni ne ofer? o combina?ie neegalat? de vitamine, minerale, minerale esentiale, antioxidan?i, acizi gra?i ?i NItroFX (formul? unic? ce poate imbun?t??i produc?ia de oxid de azot a organismului).

Oportunitatea de afaceri KYńNI permite oamenilor de r‚nd s?-?i canalizeze eforturile pe mai multe canale de distribu?ie cunoscute ca marketing multi-nivel (MLM).
Prezent‚nd produsele Kyšni ?i altor oameni, Ói ajut?m s? ob?in? at‚t o s?n?tate Ónfloritoare c‚t ?i independen?? financiar?.

Planul de recompensare KYńNI se caracterizeaz?, sintetic, prin:
1. Stabilitate financiar?: Kyšni este sprijinit? de oameni de afaceri de Óncredere care au resursele necesare ?i voin?a de a conduce compania Kyšni.
2. Conducerea corporativ?: Echipa de conducere a Kyšni are ca scop oferirea de unelte, platforme ?i strategii distribuitorilor pentru a ajuta la dezvoltarea afacerii dumneavoastr?.
3. Timpul: Kyšni este o companie relativ t‚n?r? care ofer? oportunitatea de a deveni membru. Noi activ?m pe mai mult de 20 de pie?e din lumea Óntreag? ?i continu?m s? ne dezvolt?m.
4. Produse de mare impact cu rezultate care v? schimb? cu adev?rat via?a.
5. Kyšni PayGate: Un plan de recompensare foarte profitabil ?i stabil.

V-am convins? Vreti mai multe detalii?
Contactati un distribuitor independent Kyšni
sau scrieti-ne un mesaj (click aici).


 Distribuitori Kyani

 Produse Kyani

 Plan de marketing

 Inscriere membru


 Articole despre MLM:

 - Ce este MLM?

 - Concurenta in MLM

 - Cum sa incep?

 

 Afaceri MLM:

 - VITA CRYSTAL

 - Kyšni

 - REFAN Cosmetics

 - METABOND

 - Life Care

 - Euro Net

 - AVON Cosmetics

 - TIANSHI (Tiens)

 - AP Bio Life

 - Oriflame CosmeticsDistribuitori independenti Kyšni:

Numele: Zona: Date de contact:
Flavius Bololoi Arad 0723674980, E-mail
Alexandru Emil Popescu Sector 1, Bucure?ti 0724370940, E-mail
Flavius Bololoi Constanta 0723674980, E-mail

 

Director MLM Online Forever Living Products Aloe Vera Business Magazinul REFAN Cosmetice naturale FLP Aloe Vera - Afacere MLM Magazinul METABOND - Produse pentru reducerea uzurii si a consumului la autoturisme Kyani MLM Vita Crystal MLM