MLM Online Articole MLM Membri Kyšni Produse Afacere Inscriere
Telefoane de contact: 0732552681
E-mail de contact: kyani | webmaster
 

Planul de Marketing Kyšni


Oportunitatea de afaceri Kyšni

Fondatorii Kyšni cred c? prin efort ?i concentrare, toat? lumea poate atinge orice obiective Ó?i propune, fie ele financiare sau personale. Cu Kyšni, toat? lumea poate avea succes. Oportunitatea Kyšni permite oamenilor de r‚nd s?-?i canalizeze eforturile pe mai multe canale de distribu?ie cunoscute ca marketing multi-nivel. Kyšni creeaz? produse de mare impact, care le schimb? via?a oamenilor. Prezent‚nd aceste produse ?i altor oameni, Ói ajut?m s? ob?in? independen?? financiar?.

Oportunitatea Kyšni - Efectul de p‚rghie

Efectul de p‚rghie se traduce Ón procesul de multiplicare a c‚?tigurilor. Pe m?sur? ce construi?i un canal de distribu?ie mai mare sub dumneavoastr?, puterea dumneavoastr? cre?te ?i odat? cu ea ?i venitul! De aceea conduc?torii no?tri sunt at‚t de ner?bd?tori s? ajute, pe m?sur? ce echipa lor c‚?tig? mai mult? putere, devin ?i ei mai puternici! Este o rela?ie Ón care toata lumea c‚?tig?.

Triunghiul S?n?t??ii Kyšni - Produse de mare impact

Crede?i sau nu, produsele fac parte din planul de recompensare. Produsele mediocre trebuie s?-?i fac? loc pe pia??. C‚nd acest lucru se Ónt‚mpl?, distribuitorii trebuie s? v‚nd? Ón mod constant. Produsele de mare impact marca Kyšni atrag singure pia?a. Acest lucru se Ónt‚mpl? c‚nd produsele ofer? rezultate ?i creaz? cerere, cererea duce la dezvoltare, iar banii urmeaz? Óntotdeauna stadiului de dezvoltare.

Kyšni - O oportunitate pentru vremuri economice dure

Foarte mul?i oameni se g‚ndesc la oportunitatea unei afaceri la domiciliu pentru a c‚?tiga bani ?i libertate. G?sirea companiei potrivite la care s? deveni?i partener face diferen?a. Compania potrivit? v? va ajuta s? economisi?i timp, efort ?i bani, Ón acela?i timp oferindu-v? tot ceea ce ave?i nevoie nu numai ca s? supravie?ui?i, ci ?i s? v? dezvolta?i! Kyšni Ón?elege economia global? din ziua de ast?zi ?i nevoia de diversitate financiar?. Acesta este motivul pentru care am creat o oportunitate financiar? dezvoltat? pentru economia tulbure din ziua de ast?zi ?i o platform? de afaceri dovedit? pentru a v? ajuta s? reu?i?i.

Avantajele oportunit??ii Kyšni:

1. Stabilitate financiar?: Kyšni este sprijinit? de oameni de afaceri de Óncredere care au resursele necesare ?i voin?a de a conduce compania Kyšni.

2. Conducerea corporativ?: Echipa de conducere a Kyšni are ca scop oferirea de unelte, platforme ?i strategii distribuitorilor pentru a ajuta la dezvoltarea afacerii dumneavoastr?.

3. Timpul: Kyšni este o companie relativ t‚n?r? care ofer? oportunitatea de a deveni membru. Noi activ?m pe mai mult de 20 de pie?e din lumea Óntreag? ?i continu?m s? ne dezvolt?m.

4. Produse de mare impact cu rezultate care v? schimb? cu adev?rat via?a.

5. Kyšni PayGate: Un plan de recompensare foarte profitabil ?i stabil.

Planul de recompensare Kyšni PayGate

Kyšni PayGate nu este un sistem singular, binar, o matrice for?at? sau plan de tip scar?óci este cu adev?rat unic.

Acest plan de recompensare este bazat pe construirea a trei echipe sau picioare. (Chiar dac? distribuitorii pot construi oric‚t de multe picioare doresc.) Sunte?i recompensat conform CV-ului dumneavoastr? sau prin comision, Ón func?ie de volumul v‚nz?rilor pe care fiecare dintre echipele dumneavoastr? Ól dezvolt?. Spre deosebire de alte planuri de recompensare, dumneavoastr? sunte?i pl?ti?i pentru toate picioarele. Nu exist? cerin?e structurale pentru fiecare picior. Acest plan de plat? folose?te o echip? de sponsorizare ?i plasament.

Exist? patru componente de baz? ale planului Kyšni PayGate.

1. Programul pentru clien?i:

Dac? deveni?i distribuitor, ve?i primi comisioane de p‚n? la 20-30% pe achizi?iile clien?ilor dumneavoastr?. Distribuitorii cu un client de 500 CV sau mai mare se calific? pentru bonusul Global Customer Pool.

2. Bonusul de echip?:

Dumneavoastr? ?i echipa dumneavoastr? sunte?i pl?ti?i pentru cre?tere.

3. Acumulator Kyšni PayGate:

Calculeaz? comisioanele de mai multe ori, Ón fiecare dintre picioare, oferindu-v? posibilitatea mai multor pl??i pe acela?i volum.

4. Bonus genera?ional

C‚?tiga?i procente pentru p‚n? la 9 genera?ii de distribuitori din arborele dumneavoastr? de sponsorizare!

Kyšni v? recompenseaz?, de asemenea, cu bonusuri rapide, bonusuri Ón func?ie de pozi?ie, c?l?torii motiva?ionale (a se vedea premii), precum ?i prin programul de ma?ini luxoase Kyšni (a se vedea program auto).

Explicitarea bonusurilor de nivel ?i a recompenselor

Bonusul Emerald

Dac? ajunge?i la acest nivel ?i v? men?ine?i pe aceast? pozi?ie timp de o lun?, ve?i c‚?tiga suma total? de 5.000 de dolari.

Bonusul Blue Diamond

Dac? ajunge?i la acest nivel ?i v? men?ine?i pe aceast? pozi?ie timp de dou? luni, ve?i c‚?tiga suma total? de 25.000 de dolari.

Bonusul Purple Diamond

Dac? ajunge?i la acest nivel ?i v? men?ine?i pe aceast? pozi?ie timp de dou? luni, ve?i c‚?tiga suma total? de 100.000 de dolari.

Bonusul Double Red Diamond

Dac? ajunge?i la acest nivel ?i v? men?ine?i pe aceast? pozi?ie timp de dou? luni, ve?i c‚?tiga suma total? de 500.000 de dolari.

Bonusul rapid

ē Bonusul Fast Start (Ónceput rapid) Ė dac? ajunge?i la nivelul Jade (Jad) Ón 31 de zile de la Ónscriere, ve?i c‚?tiga 300 de dolari

ē Dac? ajunge?i la nivelul Pearl* (Perl?) Ón dou? luni de la Ónscriere, ve?i c‚?tiga 500 de dolari*

(*Trebuie s? v? men?ine?i la acest nivel timp de Ónc? o lun? pentru a beneficia de bonus)

C?l?torii motiva?ionale

Un alt mod prin care Kyšni Ó?i recompenseaz? distribuitorii este reprezentat de c?l?toriile motiva?ionale. Ón fiecare an, distribuitorii care se calific?, Ó?i fac bagajele ?i zboar? c?tre loca?ii exotice ?i Óndep?rtate din Óntreaga lume. Loca?iile includ Dubaiul, plajele de nisip din Hawaii ?i Riviera mexican?. Sau, ce spune?i de o croazier? relaxant? Ón Caraibe?

Califica?i-v? pentru una dintre multele c?l?torii motiva?ionale impresionante!

Conduce?i ma?ina visurilor dumneavoastr?

Programul Kyšni ďConduce?i ma?ina visurilor dumneavoastr?Ē este un stimulent Ón trei etape, care v? permite s? conduce?i cu stil pe banii no?tri. Acest program de recompensare auto este cel mai agresiv din industrie. Pentru un nivel moderat de produc?ie, pute?i c‚?tiga 1.200 de dolari pe lun? pentru a fi mai aproape de ma?ina visurilor dumneavoastr?. Iar acesta este doar Ónceputul! Etapa a doua v? aduce p‚n? la 2.500 de dolari pe lun?, iar etapa a treia, 5.000 de dolari pe lun?.

Imagina?i-v? conduc‚nd ma?ina la care a?i visat mereu. Sim?i?i volanul ?i mirosul scaunelor din piele pe m?sur? ce accelera?i pe ?osea. Alege?i-v? ma?ina acum ?i stabili?i-v? un obiectiv pentru a c‚?tiga acest stimulent. Pl?tirea unei ma?ini este distractiv? numai atunci c‚nd Kyšni v? ofer? banii ca s? face?i asta!

Conduce?i cu stil pe banii Kyšni!


Vrei mai multe detalii? Contacteaza un reprezentant Kyšni.

Director MLM Online Forever Living Products Aloe Vera Business Magazinul REFAN Cosmetice naturale FLP Aloe Vera - Afacere MLM Magazinul METABOND - Produse pentru reducerea uzurii si a consumului la autoturisme Kyani MLM Vita Crystal MLM