MLM Online Articole MLM Membri Kyšni Produse Afacere Inscriere
Telefoane de contact: 0732552681
E-mail de contact: kyani | webmaster
 

Produsele Kyšni

Kyšni este m‚ndr? s? v? ofere Produse de mare impact. Triunghiul s?n?t??ii Kyšni con?ine 3+1 produse esen?iale care v? ofer? nutri?ia de care ave?i nevoie pentru stilul de via?? activ din zilele noastre.
Fiecare produs are un rol important Ón starea de bine zilnic?:

KYńNI SUNRISE - RASARIT DE SOARE, anti-oxidant pentru sprijinirea sistemului imunitar

KYńNI SUNSET - APUS DE SOARE , 90 drajeuri pentru regenerarea organismului

KYńNI NITRO FX - cre?te aportul de oxid de azot al organismului

KYńNI NITRO XTREME - tr?ie?te via?a la extreme

FORMA DE COMERCIALIZARE A PRODUSELOR KYńNI

1. Kyšni Sunrise - cutie cu 30 de plicule?e a 30ml fiecare;

2. Kyšni Sunset - cutie cu 90 de capsule de omega 3;

3. Kyšni Nitro FX - flacon de 56ml sau de 15ml;

4. Kyšni Nitro Xtreme - flacon de 56ml sau de 15ml.

LISTA DE PRETURI KYńNI / MOD DE ADMINISTRARE

- Kyšni Sunrise Ė 220 lei setul (cutia cu 30 plicule?e) Ė se iau diminea?a cu 15 min Ónainte de mas?;

- Kyšni Sunset Ė 180 lei cutia cu 90 de capsule de omega 3 Ė se iau 3 capsule seara;

- Kyšni Nitro FX - flaconul de 56ml = 240 lei ?i cel de 15ml = 65 lei Ė cate 1ml (cca 15 picaturi) de 3 ori / zi (d, p, s);

- Kyšni Nitro Xtreme - flaconul de 56 ml = 320 lei ?i cel de 15ml = 85 lei Ė se ia Ón crescendo, de la 1 pic?tur? / zi, la 20 pic?turi / zi Ė care e bine s? coincid? cu perioada depunerii eforturilor maxime. Pic?turile se iau cu cca 15 min. Ónainte de efort / antrenament.

Not?:
Se recomand? ca:
- primele 3 produse s? se administreze sub form? de dieta zilnica - Triunghiul s?n?t??ii (diminea?a, pr‚nz ?i seara);
- al 4-lea produs este indicat de regula sportivilor sau persoanelor care fac eforturi mari.

Comenzi:
Produsele se pot achizi?iona Ón sistem ramburs, prin curier rapid sau prin Po?t? (la alegere) cu plata la destina?ie a contravalorii produselor comandate ?i a transportului.
Persoanele care comand? produse Ón avans pentru dieta pe o luna de zile, primesc un discount suplimentar de 50 lei. Dieta pentru o lun? con?ine: setul/cutia de 30 plicule?e Kyšni Sunrise, sticlu?a de 57ml de Kyšni NitroFX si o cutie de Kyšni Sunset. Comandate simultan acestea cost? 590 lei Ón loc de 640 lei.

Aten?ie:
Produsele Kyšni nu sunt medicamente, ele sunt produse naturale, care nu au contraindicatii. Prezentarea produselor Kyšni are rolul de a informa consumatorii ?i nu de a trata, diagnostica sau de a vindeca boli. Produsele Kyšni sunt compatibile cu tratamentele medicale ?i sunt adecvate pentru orice v‚rst?. Dac? sunte?i bolnav trebuie sa v? consulta?i cu medicul dvs.

Prezentarea produselor Kyšni

Triunghiul S?n?t??ii Kyšni

Somnul odihnitor, hrana s?n?toas? ?i activitatea fizic? sunt necesare pentru a ne p?stra s?n?to?i ?i plini de energie. Dar ob?inerea zilnic? a nutrien?ilor potrivi?i poate fi o sarcin? dificil?. Ritmul alert ?i nivelul ridicat de stres al societ??ii demonstreaz? importan?a cresc‚nd? pe care o are suplimentarea dietei dumneavoastr?. Aceasta ar trebui s? fie rapid?, u?oar? ?i eficient?.

Cele trei produse unice din Triunghiul S?n?t??ii Kyšni v? ofer? o combina?ie neegalat? de vitamine, minerale, minerale esentiale, antioxidan?i, acizi gra?i ?i NItroFX - o formul? unic? care v? poate imbun?t??i produc?ia de oxid de azot a organismului. Produsele Kyšni v? vor face s? v? sim?i?i mai bine ?i v? vor cre?te nivelul de energie astfel Ónc‚t s? pute?i experimenta mai mult.

Kyšni este m‚ndr? s? v? ofere Produse de mare impact. Triunghiul s?n?t??ii Kyšni v? ofer? nutri?ia de care ave?i nevoie pentru stilul de via?? activ din zilele noastre. Fiecare produs are un rol important Ón starea de bine zilnic?.

Modul de utilizare recomandat:
- Kyšni Sunrise: la micul dejun;
- un plicule? de Kyšni Sunrise: la masa de seara;
- 3 capsule de Kyšni NitroFX*: 1ml (20 pic?turi) de trei ori pe zi.
* pentru rezultate optime, lua?i Kyšni Sunset la minim 4 ore dup? ce a?i luat Kyšni Sunrise.

Bine de ?tiut:
Pentru o s?n?tate optim?, nutri?ioni?tii recomand? consumul a 8-12 por?ii de fructe ?i legume pe zi (majoritatea oamenilor nu consum? nici pe departe aceast? cantitate).

Profesioni?tii Kyšni din domeniul s?n?t??ii:
Consiliul medical consultativ Kyšni este format din profesioni?ti dedica?i, cu mul?i ani de experien?? Ón domeniul s?n?t??ii. Fiecare membru este dedicat succesului distribuitorilor no?tri prin crearea unor produse marca Kyšni de mare impact ?i prin informarea continu? a acestor distribuitori pe m?sur? ce se fac noi descoperiri. Din consiliul medical consultativ Kyšni fac parte:
- Dr. Abbas Qutab, Director al consiliului medical ?i ?tiin?ific
- Steven G. Pratt, medic, membru Ón Colegiul American al Chirurgilor, membru al Asocia?iei de Gestionare a S?n?t??ii Comportamentale
- Barrie Tan, Ph.D., Pre?edinte al American River Nutrition, Inc.
- Dr. Tom Burke, Ph D

Kyšni Sunrise

Afinele s?lbatice din Alaska reprezint? una dintre cele mai importante surse de antioxidan?i de pe planet?. Realitatea dur? cu temperaturi extreme ?i perioade mari cu soare ?i Óntuneric au dus la crearea propriet??ilor uimitoare ale acestor fructe de p?dure remarcabile, dar at‚t de pu?in cunoscute.

Beneficiile afinelor sunt cunoscute de toat? lumea, iar studiile au ar?tat Ómbun?t??iri deosebite ale func?iei cognitive ?i ale memoriei Ón urma consumului de afine.

Cele mai frumoase dimine?i Óncep cu Kyšni Sunrise
Imagina?i-v? cum ar fi s? Óncepe?i fiecare zi cu un complex de multivitamine sub forma unei b?uturi delicioase care este at‚t de u?or de consumat. Fiind ambalat Ón plicule?e separate, produsul Kyšni Sunrise poate fi ?inut pe m?su?a de l‚ng? pat astfel Ónc‚t s? v? Ónc?rca?i cu energie ?i nutrien?i imediat ce v? trezi?i.

Pe l‚ng? afinele s?lbatice din Alaska, Sunrise include un amestec impresionant de alte fructe de p?dure ?i extracte din plante, inclusiv struguri ro?ii, zmeur?, rodii, aloe vera, fructe noni, meri?oare, fructe goji, extract din s‚mburi de struguri ?i polen de albine. Un singur plicule? pe zi ofer? doza zilnic? recomandat? de vitamine ?i minerale esen?iale de care are nevoie organismul dumneavoastr?.

V? ve?i bucura cu adev?rat de experien?a oferit? de produsul Kyšni Sunrise ?i de combina?ia incomparabil? de fructe nutritive ?i fructe de p?dure.

Kyšni Sunrise con?ine: Afine s?lbatice din Alaska, Struguri ro?ii, Zmeur? ro?ie, Rodie, Aloe vera, Fructe noni, Meri?oare, Fructe Goji, S‚mburi de struguri/Coaj? de struguri, Polen de albine, Afine.

Kyšni Sunset

La sf‚r?itul zilei, corpul dumneavoastr? simte nevoia de a se reface ?i de a se reÓnc?rca.

Kyšni Sunset este singurul produs de pe pia?? care combin? cea mai puternic? form? a Vitaminei E cu acizii gra?i Omega 3 Óntr-un produs plin de energie.

Beneficiile acizilor gra?i Omega 3 sunt cunoscute de ani de zile. Totu?i, g?sirea unei surse pure care s? ofere puterea ?i for?a la care v-a?i a?tepta a fost dificil? ... p‚n? acum. Acizii gra?i Omega 3 din produsul Kyšni Sunset provin din somonul ro?u s?lbatic de Alaska, care s-a dovedit a fi cea mai pur? surs? disponibil? de Omega 3. Numai acest ingredient face din Sunset un supliment alimentar puternic.*

Semin?ele provenite din copacul tropical Annatto con?in tocotrienoli. Tocotrienolii sunt o form? pur? a Vitaminei E care dep??esc, de departe, varietatea produselor oferite Ón magazinele de legume ?i fructe. Un studiu rapid al tocotrienolilor a scos la iveal? impactul major pe care Ól au ace?tia asupra s?n?t??ii celulare. De asemenea, s-a demonstrat c? tocotrienolii au un efect de sc?dere a colesterolului, de sus?inere a nivelului optim al glicemiei ?i de men?inere a s?n?t??ii inimii.

Combina?ia de Omega 3 ?i tocotrienoli este realizat? pentru a crea un impact pozitiv, de lung? durat?, asupra inimii ?i st?rii de s?n?tate.

Kyšni NitroFX

V? dori?i un plus de energie? Pentru o surs? natural? de s?n?tate ?i energie sporit?, r?spunsul este NitroFX.

Lua?i una sau dou? pipete de NitroFX de trei ori pe zi ?i ve?i descoperi cum se Ómbun?t??e?te starea dumneavoastr? general? de s?n?tate. NitroFX con?ine un extract foarte puternic din fructele noni care s-a dovedit c? m?re?te produc?ia de oxid de azot a organismului.

Ón cercurile medicale din ziua de ast?zi, oxidul de azot este o vedet? Ón ascensiune. Descoperirea func?iei oxidului de azot Ón corpul uman este una dintre cele mai importante descoperiri din istoria recent? a medicinei ?i ?tiin?ei. Importan?a oxidului de azot a fost eviden?iat? Ón anul 1998, c‚nd trei farmacologi au c‚?tigat Premiul Nobel Ón Fiziologie ?i Medicin? pentru cercetarea oxidului de azot.

Cercet?torii au studiat Óndeaproape oxidul de azot, iar aceast? molecul? este considerat? a fi cea mai important? molecul? semnalizatoare care se afl? Ón organism. Kyšni NitroFX v? pune la dispozi?ie puterea oxidului de azot.

NitroFX este un produs unic ?i v? ve?i sim?i foarte bine folosindu-l!

Kyšni Nitro Xtreme

Kyšni este actualmente lider Ón domeniul s?n?t??ii optime. Pentru a fi Ón continuare lider? Ón industrie prin oferirea unor produse de mare impact, compania Kyšni a dezvoltat urm?torul etalon prin care ceilal?i vor fi evalua?iÖ Kyšni Nitro Xtreme.

Bazat pe cercetarea despre importan?a oxidului de azot care a c‚?tigat Premiul Nobel, produsul Nitro Xtreme con?ine un extract foarte puternic din fructele noni.

Originare din Asia de Sud-Est ?i insulele din Pacific, fructele noni sunt folosite de genera?ii Óntregi datorit? propriet??ilor lor nutritive ?i medicinale. Extractul din fructele noni cre?te produc?ia de oxid de azot a organismului. Oxidul de azot este considerat a fi unul dintre cei mai importan? i neurotransmi? ?tori din organism ? i este una dintre cele mai cercetate molecule din ultimii ani. Ómbog??it ?i cu CoQ10, magneziu, zinc, crom ?i acid nicotinic, acest produs unic al companiei Kyšni v? va ajuta s? func?iona?i la eXtrem.

Zincul Joac? un rol important Ón sinteza proteinelor, echilibrarea nivelului glicemiei, vindecarea r?nilor ?i func?ionarea creierului.

Magneziul transform? carbohidra?ii, proteinele ?i lipidele Ón energie.

CoQ10 este vital? Ón producerea adenozinei trifosfat (ATP) care reprezint? 90% din energia organismului.

Cromul ajut? la absorb?ia glucozei Ón celul?, acceler‚nd reglarea nivelului glicemic.

Acidul Nicotinic joac? un rol important Ón eliberarea energiei din carbohidra?i.


Vrei mai multe detalii? Contacteaza un reprezentant Kyšni.

Director MLM Online Forever Living Products Aloe Vera Business Magazinul REFAN Cosmetice naturale FLP Aloe Vera - Afacere MLM Magazinul METABOND - Produse pentru reducerea uzurii si a consumului la autoturisme Kyani MLM Vita Crystal MLM